TCL-UHR超高清系列

日期:2016-09-21 / 人气: / 来源:铨识自动化

SPO 超高清远心镜头
系列简介

       因现在对于机器视觉系统中的更高更高精确度跟精准度的追求,客户端更多的询问高精度相机所使用的镜头,所以SPO.Inc新开发了超高清系列镜头,以适用于微像素的相机。
       超高清系列相对于高清系列,可以取得更高对比度和分辨率,所以更有利于精准和准确的测量更高的品质,完美的均匀度,小巧的设计,期待您的咨询选购

图像对比
TCL 1.0X-65/DI-UHR VS TCL 1.0X-65/D-HR
SPO 超高清远心镜头
超高清图像效果,高对比度,高分辨率,低F-数值设计


功能特点

●  非常适用于微像素(1.67μm/pixel)相机设计
●  支持高达传感器2/3″(11mm对角线长度)
●  低F-数,高分辨率和高对比度设计
●  可变光圈可调节景深规格参数
型号 倍率 工作距离
(mm)
分辨率
(μm)
数值孔径 F-数 景深
(mm)
远心度
(< degree)
畸变
(%)
相机尺寸 接口
TCL 0.17X-170I-UHR 0.17X 170 20 0.017 5 1.38 0.03 0.03 2/3″(11mm) C
TCL 0.42X-132I-UHR 0.42X 132 7.3 0.0462 4.5 2 0.02 0.04 2/3″(11mm) C
TCL 0.5X-65/D-UHR 0.5X 65 6 0.0555 4.5 1.44 0.04 0.03 2/3″(11mm) C
TCL 1.0X-65/D-UHR 1.0X 65 3 0.11 4.5 360μm 0.04 0.03 2/3″(11mm) C

TCL 0.17X-170I-UHR

SPO 超高清远心镜头

倍率

0.17X

 

工作距离(mm)

170

 

分辨率(μm)

20

 

数值孔径

0.017

 

F-数

5

 

景深(mm)

1.38

 

远心度(< degree)

0.03

 

畸变(%)

0.03

 

相机尺寸

2/3″(11mm)

 

接口

C

 

TCL 0.42X-132I-UHR

SPO 超高清远心镜头

倍率

0.42X

 

工作距离(mm)

132

 

分辨率(μm)

7.3

 

数值孔径

0.0462

 

F-数

4.5

 

景深(mm)

2

 

远心度(< degree)

0.02

 

畸变(%)

0.04

 

相机尺寸

2/3″(11mm)

 

接口

C

 

TCL 0.5X-65/D-UHR

SPO 超高清远心镜头

倍率

0.5X

 

工作距离(mm)

65

 

分辨率(μm)

6

 

数值孔径

0.0555

 

F-数

4.5

 

景深(mm)

1.44

 

远心度(< degree)

0.04

 

畸变(%)

0.03

 

相机尺寸

2/3″(11mm)

 

接口

C

 

TCL 1.0X-65/D-UHR

SPO 超高清远心镜头

倍率

1.0X

 

工作距离(mm)

65

 

分辨率(μm)

3

 

数值孔径

0.11

 

F-数

4.5

 

景深(mm)

360μm

 

远心度(< degree)

0.04

 

畸变(%)

0.03

 

相机尺寸

2/3″(11mm)

 

接口

C

  


现在致电 021-52890801 OR 查看更多联系方式 →

Go To Top 回顶部