TCL-4700万像素系列

日期:2020-05-16 / 人气: / 来源:未知

系列简介

目前,在机器视觉应用中需要大视野的检测,4700万像素系列可以丰富您的选择。4700万像素远心镜头系列可支持传感器对角线长度56.7mm的相机使用。

适用于FPD(平板显示器)上的各种检测,例如LCD,OLED,汽车和手机模组上的检测应用。
高分辨率和优良的远心度;
可变光圈设计,可以因应实际需求调节景深。

特别的是,SPO 4700万像素远心镜头是根据超大传感器尺寸的相机量身设计,对于如LCD,OLED大型面板,能达到大视野检测的效果。
客户选择使用4700万像素相机和镜头的原因在于,对于平板电池模块检查大型面板(LCD,OLED)等大视野检测要求,而且适用于面板质量检测(开/关检测).此外还可以适用于汽车零部件(管,密封件和O型圈)和手机组件(电池,外壳,PCB孔等大型组件)的检测。

SPO 4700万像素的镜头种类多,光学倍率(从0.21倍、0.4倍、0.64倍…到1倍、1.3倍),以及工作距离( 从105mm…到542mm)的多样化,可供客户选择并支持个性化定制。
 
规格参数
型号 倍率 工作距离
(mm)
分辨率
(μm)
数值孔径 F-数 景深
(μm)
远心度
(< degree)
畸变
(%)
相机尺寸 接口
DTCL 0.2X-542-47M 0.2X 542 26 0.013 5 8.4mm 0.03 0.04 47M M72
TCL 0.4X-208.3I-47M 0.4X 208.3 14 0.024 8.3 2.3mm 0.04 0.04 47M M72
TCL 0.64X-170I-47M 0.64X 170 8.4 0.04 8 860 0.04 0.06 47M M72
TCL 0.7X-117I-47M 0.7X 117 7.7 0.0437 8 718 0.04 0.07 47M M72
TCL 0.87X-137I-47M 0.87X 137 6.4 0.052 8.3 482 0.04 0.07 47M M72
TCL 1.0X-122/D-47M 1.0X 122 6.7 0.05 10 440 0.04 0.02 47M M72
TCL 1.3X-105/D-47M 1.3X 105 5.6 0.06 10.8 281 0.03 0.03 47M M72

DTCL 0.2X-542-47M

倍率

0.2X

 

工作距离(mm)

542

 

分辨率(μm)

26

 

数值孔径

0.013

 

F-数

5

 

景深(μm)

8.4mm

 

远心度(< degree)

0.03

 

畸变(%)

0.04

 

相机尺寸

47M

 

接口

M72

 

TCL 0.4X-208.3I-47M

倍率

0.4X

 

工作距离(mm)

208.3

 

分辨率(μm)

14

 

数值孔径

0.024

 

F-数

8.3

 

景深(μm)

2.3mm

 

远心度(< degree)

0.04

 

畸变(%)

0.04

 

相机尺寸

47M

 

接口

M72

 

TCL 0.64X-170I-47M

倍率

0.64X

 

工作距离(mm)

170

 

分辨率(μm)

8.4

 

数值孔径

0.04

 

F-数

8

 

景深(μm)

860

 

远心度(< degree)

0.04

 

畸变(%)

0.06

 

相机尺寸

47M

 

接口

M72

 

TCL 0.7X-117I-47M

倍率

0.7X

 

工作距离(mm)

117

 

分辨率(μm)

7.7

 

数值孔径

0.0437

 

F-数

8

 

景深(μm)

718

 

远心度(< degree)

0.04

 

畸变(%)

0.07

 

相机尺寸

47M

 

接口

M72

 

TCL 0.87X-137I-47M

倍率

0.87X

 

工作距离(mm)

137

 

分辨率(μm)

6.4

 

数值孔径

0.052

 

F-数

8.3

 

景深(μm)

482

 

远心度(< degree)

0.04

 

畸变(%)

0.07

 

相机尺寸

47M

 

接口

M72

 

TCL 1.0X-122/D-47M

倍率

1.0X

 

工作距离(mm)

122

 

分辨率(μm)

6.7

 

数值孔径

0.05

 

F-数

10

 

景深(μm)

440

 

远心度(< degree)

0.04

 

畸变(%)

0.02

 

相机尺寸

47M

 

接口

M72

 

TCL 1.3X-105/D-47M

倍率

1.3X

 

工作距离(mm)

105

 

分辨率(μm)

5.6

 

数值孔径

0.06

 

F-数

10.8

 

景深(μm)

281

 

远心度(< degree)

0.03

 

畸变(%)

0.03

 

相机尺寸

47M

 

接口

M72

 

现在致电 021-52890801 OR 查看更多联系方式 →

Go To Top 回顶部