Milvus 系列

日期:2020-08-17 / 人气: / 来源:未知

蔡司 Milvus系列

系列简介

蔡司 Milvus系列

浮动镜片设计与全金属机身

当单反系统里须要采取大图像角度时,摄像机后部机件和图像平面之间必须有相当大的焦长距离——这就是Distagon镜头原本设计的应用领域。这种远焦设计用于现代具有长焦距的高校准镜头上也能有出众的效果。

● Distagon 13组11片

● 用不规则局部散光特殊玻璃制造的镜头

● 非球面镜头

● "浮动镜片"设计

 

功能特点

蔡司 Milvus系列

即使光照不足,成像依然鲜明

每个镜头都配有蔡司的 T*® 防反光镀膜。经由匹配的光学措施达到杂散光消除。除蔡司 T* 镀膜之外,所有的镜头边缘都经由特殊复杂的手工亮乌色烤漆处理。整合式的机械部件透光孔和特殊设计曲面可防止反光。

 
蔡司 Milvus系列

为将来的高分辨度摄像系统做好准备

光晕、散光和球面像差,使整个图像区域保持定常的高分辨。其光学设计确保充分利用高分辨率摄像系统所提供的性能。无论将来推出何种摄像系统,您的蔡司 Milvus 镜头无论何时何地都是优选配备。

 
蔡司 Milvus系列

通过精确手动对焦拍摄景物和视频

手动对焦意味着控制,因此是由您的指尖主动轻巧地建构精确的图像。蔡司 Milvus 镜头具有广大的旋转角度,让您能够定点对焦。对焦机制移动平顺,不会有反弹的现象,支持摄像师任意掌控与高速定点焦距的焦平面之间的创意转变。

 
蔡司 Milvus系列

维持整个聚焦范围内的稳定成像性能

今日摄像机系统和高分辨率数码图像传感器对于镜头的性能要求越来越高。浮动机件的设计让焦平面上的成像得以获得稳定——从最短距离到无限远。

 

规格参数

F接口

型号 焦距 光圈 镜片
(片/组)
工作距离 视场角
D/H/V
像圈直径 法兰距 滤镜规格 重量 接口
Distagon T*2.8/15 ZF.2
"Milvus"
15mm f/2.8–f/22 15/12 90mm–∞ 110°/100°/76° 43mm(1.7") 46.5mm M95x1.0 730g F
Distagon T*2.8/18 ZF.2
"Milvus"
18mm f/3.5–f/22 13/11 190mm–∞ 99°/90°/67° 43mm(1.7") 46.5mm M82x0.75 470g F
Distagon T*2.8/21 ZF.2
"Milvus"
21mm f/2.8–f/22 10/8 60mm–∞ 80°/70°/50° 43mm(1.7") 46.5mm M58x0.75 460g F
Distagon T*2/35 ZF.2
"Milvus"
35mm f/2.0–f/22 9/7 180mm–∞ 62°/53°/37° 43mm(1.7") 46.5mm M58x0.75 530g F
Distagon T*1.4/50 ZF.2
"Milvus"
50mm f/1.4–f/16 7/6 351mm–∞ 45°/38°/26° 43mm(1.7") 46.5mm M58x0.75 330g F
Distagon T*2/50 ZF.2
"Milvus"
50mm f/2.0–f/22 9/7 180mm–∞ 62°/53°/37° 43mm(1.7") 46.5mm M58x0.75 530g F
Distagon T*1.4/85 ZF.2
"Milvus"
85mm f/1.4–f/16 6/5 883mm–∞ 29°/24°/16° 43mm(1.7") 46.5mm M72x0.75 600g F
Distagon T*2/100 ZF.2
"Milvus"
100mm f/1.4–f/16 7/6 351mm–∞ 45°/38°/26° 43mm(1.7") 46.5mm M58x0.75 330g F
Distagon T*2/135 ZF.2
"Milvus"
135mm f/2.0–f/22 11/8 620mm–∞ 18.7°/15.6°/10.5° 43mm(1.7") 46.5mm M77x0.75 920g F

EF接口

型号 焦距 光圈 镜片
(片/组)
工作距离 视场角
D/H/V
像圈直径 法兰距 滤镜规格 重量 接口
Distagon T*2.8/15 ZE
"Milvus"
15mm f/2.8–f/22 15/12 90mm–∞ 110°/100°/76° 43mm(1.7") 44mm M95x1.0 730g EF
Distagon T*2.8/18 ZE
"Milvus"
18mm f/3.5–f/22 13/11 190mm–∞ 99°/90°/67° 43mm(1.7") 44mm M82x0.75 470g EF
Distagon T*2.8/21 ZE
"Milvus"
21mm f/2.8–f/22 10/8 60mm–∞ 80°/70°/50° 43mm(1.7") 44mm M58x0.75 460g EF
Distagon T*2/35 ZE
"Milvus"
35mm f/2.0–f/22 9/7 180mm–∞ 62°/53°/37° 43mm(1.7") 44mm M58x0.75 530g EF
Distagon T*1.4/50 ZE
"Milvus"
50mm f/1.4–f/16 7/6 351mm–∞ 45°/38°/26° 43mm(1.7") 44mm M58x0.75 330g EF
Distagon T*2/50 ZE
"Milvus"
50mm f/2.0–f/22 9/7 180mm–∞ 62°/53°/37° 43mm(1.7") 44mm M58x0.75 530g EF
Distagon T*1.4/85 ZE
"Milvus"
85mm f/1.4–f/16 6/5 883mm–∞ 29°/24°/16° 43mm(1.7") 44mm M72x0.75 600g EF
Distagon T*2/100 ZE
"Milvus"
100mm f/1.4–f/16 7/6 351mm–∞ 45°/38°/26° 43mm(1.7") 44mm M58x0.75 330g EF
Distagon T*2/135 ZE
"Milvus"
135mm f/2.0–f/22 11/8 620mm–∞ 18.7°/15.6°/10.5° 43mm(1.7") 44mm M77x0.75 920g EF

Distagon T*2.8/15 ZF.2"Milvus"(F接口)
Distagon T*2.8/15 ZE"Milvus"(EF接口)

蔡司 Milvus系列

焦距

15mm

 

光圈

f/2.8–f/22

 

镜片(片/组)

15/12

 

工作距离

90mm–∞

 

视场角(D/H/V)

110°/100°/76°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M95x1.0

 

重量

730g

 

接口

F/EF

 

Distagon T*2.8/18 ZF.2"Milvus"(F接口)
Distagon T*2.8/18 ZE"Milvus"(EF接口)

蔡司 Milvus系列

焦距

18mm

 

光圈

f/3.5–f/22

 

镜片(片/组)

13/11

 

工作距离

190mm–∞

 

视场角(D/H/V)

99°/90°/67°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M82x0.75

 

重量

470g

 

接口

F/EF

 

Distagon T*2.8/21 ZF.2"Milvus"(F接口)
Distagon T*2.8/21 ZE"Milvus"(EF接口)

蔡司 Milvus系列

焦距

21mm

 

光圈

f/2.8–f/22

 

镜片(片/组)

10/8

 

工作距离

60mm–∞

 

视场角(D/H/V)

80°/70°/50°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M58x0.75

 

重量

460g

 

接口

F/EF

 

Distagon T*2/35 ZF.2"Milvus"(F接口)
Distagon T*2/35 ZE"Milvus"(EF接口)

蔡司 Milvus系列

焦距

35mm

 

光圈

f/2.0–f/22

 

镜片(片/组)

9/7

 

工作距离

180mm–∞

 

视场角(D/H/V)

62°/53°/37°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M58x0.75

 

重量

530g

 

接口

F/EF

 

Distagon T*1.4/50 ZF.2"Milvus"(F接口)
Distagon T*1.4/50 ZE"Milvus"(EF接口)

蔡司 Milvus系列

焦距

50mm

 

光圈

f/1.4–f/16

 

镜片(片/组)

7/6

 

工作距离

351mm–∞

 

视场角(D/H/V)

45°/38°/26°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M58x0.75

 

重量

330g

 

接口

F/EF

 

Distagon T*2/50 ZF.2"Milvus"(F接口)
Distagon T*2/50 ZE"Milvus"(EF接口)

蔡司 Milvus系列

焦距

50mm

 

光圈

f/2.0–f/22

 

镜片(片/组)

9/7

 

工作距离

180mm–∞

 

视场角(D/H/V)

62°/53°/37°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M58x0.75

 

重量

530g

 

接口

F/EF

 

Distagon T*1.4/85 ZF.2"Milvus"(F接口)
Distagon T*1.4/85 ZE"Milvus"(EF接口)

蔡司 Milvus系列

焦距

85mm

 

光圈

f/1.4–f/16

 

镜片(片/组)

6/5

 

工作距离

883mm–∞

 

视场角(D/H/V)

29°/24°/16°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M72x0.75

 

重量

600g

 

接口

F/EF

 

Distagon T*2/100 ZF.2"Milvus"(F接口)
Distagon T*2/100 ZE"Milvus"(EF接口)

蔡司 Milvus系列

焦距

100mm

 

光圈

f/1.4–f/16

 

镜片(片/组)

7/6

 

工作距离

351mm–∞

 

视场角(D/H/V)

45°/38°/26°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M58x0.75

 

重量

330g

 

接口

F/EF

 

Distagon T*2/135 ZF.2"Milvus"(F接口)
Distagon T*2/135 ZE"Milvus"(EF接口)

蔡司 Milvus系列

焦距

135mm

 

光圈

f/2.0–f/22

 

镜片(片/组)

11/8

 

工作距离

620mm–∞

 

视场角(D/H/V)

18.7°/15.6°/10.5°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M77x0.75

 

重量

920g

 

接口

F/EF

 


现在致电 021-52890801 OR 查看更多联系方式 →

Go To Top 回顶部