Classic 系列

日期:2020-05-16 / 人气: / 来源:铨识自动化

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

系列简介

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

Classic_Distagon 系列

此系列即使是在困难的光照条件下、没有三脚架,也依然能够为你提供广角图像。无论是室内还是室外,广角场面具有自然的效果。

双非球面镜片纠正变形,浮动镜片设计确保你能捕捉到生动的细节和视角。

当单反系统里须要采取大角度的图像时,摄像机后部机件和图像平面之间必须有相当大的焦长距离——这就是Distagon镜头原本设计的应用领域。这种远焦设计用于现代具有长焦距的镜头上。

● Distagon镜片

● 非球面光学镜头

● 用不规则局部散光特殊玻璃制造的镜头

● "浮动镜片"设计

 
卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

Classic_Planar 系列

适用于从摄影至专业的视频录制。使用为光圈功能提供的De-点击-功能您能在不同亮度差异条件下和光线不好的环境下展示拍摄视频技巧--直接在镜头上切换。此外,只需使用镜头光圈环就可以设置光圈。

它的成像视野对应于人眼的透视角度。在F1.4 光圈设置下,它能捕捉到细致的人像品质。F1.4 光圈能够随时呈现低景深时迷人的焦外效果——甚至在低光环境中。

● Distagon镜片

● 自动对焦

● 防尘防滴的金属镜身设计

● 非球面光学镜头和低色散玻璃组件

 
卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

Classic_Apo-Sonnar 系列

快速自动对焦和135毫米焦距使它适合捕捉快速移动的体育运动和野生动物。光学部分的内部对焦采用精密的机械设计,获得近距离曝光影像质量。

● Distagon镜片

● 兼容全片幅

● 用不规则局部散光特殊玻璃制造的镜头

● "浮动镜片"设计

 

功能特点

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

非球面镜片设计

非球面镜片设计确保了影像可在整个调焦范围从中心到边缘均有细致的图像。与普通镜头相比,使用非球面镜片可以减少或消除球面像差和其他光学像差。

 
卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

不受天气因素影响的坚固金属镜身

防尘防滴的金属镜身设计,使此款镜头经久耐用。

 
卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

高速镜头

借助专用于系统相机或单反相机的大孔径镜头,在光线较暗时拍摄出令人印象深刻的作品。即便在光线不足的条件下,大光圈镜头仍可获得细致拍摄效果。

 
卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

非球面光学镜头和超低色散玻璃组件

蔡司与索尼紧密合作开发出了一款结合有非球面镜技术和低色散玻璃组件的镜头,在不影响图像品质的前提下,减少了镜头的体积及重量。

 

规格参数

光圈环及调焦环加装紧固件 ( F 接口)

型号 焦距 光圈 镜片
(片/组)
工作距离 视场角
D/H/V
像圈直径 法兰距 滤镜规格 重量 接口
Distagon T*
2.8/15 ZF.2-I
15mm f/2.8–f/22 15/12 90mm–∞ 110°/100°/76° 43mm(1.7") 46.5mm M95x1.0 730g F
Distagon T*
3.5/18 ZF-I
18mm f/3.5–f/22 13/11 190mm–∞ 99°/90°/67° 43mm(1.7″) 46.5mm M82x0.75 470g F
Distagon T*
2.8/25 ZF.2-I
25mm f/2.8–f/22 10/8 60mm–∞ 80°/70°/50° 43mm(1.7″) 46.5mm M58x0.75 460g F
Distagon T*
2/25 ZF.2-I
25mm f/2.0–f/22 11/10 130mm–∞ 81°/71°/21° 43mm(1.7") 46.5mm M67x0.75 570g F
Distagon T*
2/28 ZF.2-I
28mm f/2.0–f/22 10/8 120mm–∞ 74°/65°/45° 43mm(1.7″) 46.5mm M58x0.75 500g F
Distagon T*
2/35 ZF-I
35mm f/2.0–f/22 9/7 180mm–∞ 62°/53°/37° 43mm(1.7″) 46.5mm M58x0.75 530g F
Distagon T*
1.4/35 ZF.2-I
35mm f/1.4–f/16 11/9 150mm–∞ 63°/54°/37° 43mm(1.7″) 46.5mm M72x0.75 830g F
Planar T*
1.4/50 ZF-I
50mm f/1.4–f/16 7/6 351mm–∞ 45°/38°/26° 43mm(1.7") 46.5mm M58x0.75 330g F
Planar T*
1.4/85 ZF.2-I
85mm f/1.4–f/16 6/5 883mm–∞ 29°/24°/16° 43mm(1.7″) 46.5mm M72x0.75 600g F
Apo-Sonnar T*
2/135 ZF.2-I
135mm f/2.0–f/22 11/8 620mm–∞ 18.7°/15.6°/10.5 43mm(1.7″) 46.5mm M77x0.75 920g F

光圈环及调焦环加装紧固件 (M42 接口)

型号 焦距 光圈 镜片
(片/组)
工作距离 视场角
D/H/V
像圈直径 法兰距 滤镜规格 重量 接口
Distagon T*
2.8/15 Z-M42-I
15mm f/2.8–f/22 15/12 90mm–∞ 110°/100°/76° 43mm(1.7") 45.5mm M95x1.0 730g M42
Distagon T*
3.5/18 Z-M42-I
18mm f/3.5–f/22 13/11 190mm–∞ 99°/90°/67° 43mm(1.7″) 45.5mm M82x0.75 470g M42
Distagon T*
2.8/25 Z-M42-I
25mm f/2.8–f/22 10/8 60mm–∞ 80°/70°/50° 43mm(1.7″) 45.5mm M58x0.75 460g M42
Distagon T*
2/25 Z-M42-I
25mm f/2.0–f/22 11/10 130mm–∞ 81°/71°/21° 43mm(1.7") 45.5mm M67x0.75 570g M42
Distagon T*
2/28 Z-M42-I
28mm f/2.0–f/22 10/8 120mm–∞ 74°/65°/45° 43mm(1.7″) 45.5mm M58x0.75 500g M42
Distagon T*
2/35 Z-M42-I
35mm f/2.0–f/22 9/7 180mm–∞ 62°/53°/37° 43mm(1.7″) 45.5mm M58x0.75 530g M42
Distagon T*
1.4/35 Z-M42-I
35mm f/1.4–f/16 11/9 150mm–∞ 63°/54°/37° 43mm(1.7″) 45.5mm M72x0.75 830g M42
Planar T*
1.4/50 Z-M42-I
50mm f/1.4–f/16 7/6 351mm–∞ 45°/38°/26° 43mm(1.7") 45.5mm M58x0.75 330g M42
Planar T*
1.4/85 Z-M42-I
85mm f/1.4–f/16 6/5 883mm–∞ 29°/24°/16° 43mm(1.7″) 45.5mm M72x0.75 600g M42
Apo-Sonnar T*
2/135 Z-M42-I
135mm f/2.0–f/22 11/8 620mm–∞ 18.7°/15.6°/10.5 43mm(1.7″) 45.5mm M77x0.75 920g M42

光圈环及调焦环不带装紧固件 ( F 接口)

型号 焦距 光圈 镜片
(片/组)
工作距离 视场角
D/H/V
像圈直径 法兰距 滤镜规格 重量 接口
Distagon T*
2.8/15 ZF.2
15mm f/2.8–f/22 15/12 90mm–∞ 110°/100°/76° 43mm(1.7") 46.5mm M95x1.0 730g F
Distagon T*
3.5/18 ZF
18mm f/3.5–f/22 13/11 190mm–∞ 99°/90°/67° 43mm(1.7″) 46.5mm M82x0.75 470g F
Distagon T*
2.8/25 ZF.2
25mm f/2.8–f/22 10/8 60mm–∞ 80°/70°/50° 43mm(1.7″) 46.5mm M58x0.75 460g F
Distagon T*
2/25 ZF.2
25mm f/2.0–f/22 11/10 130mm–∞ 81°/71°/21° 43mm(1.7") 46.5mm M67x0.75 570g F
Distagon T*
2/28 ZF.2
28mm f/2.0–f/22 10/8 120mm–∞ 74°/65°/45° 43mm(1.7″) 46.5mm M58x0.75 500g F
Distagon T*
2/35 ZF
35mm f/2.0–f/22 9/7 180mm–∞ 62°/53°/37° 43mm(1.7″) 46.5mm M58x0.75 530g F
Distagon T*
1.4/35 ZF.2
35mm f/1.4–f/16 11/9 150mm–∞ 63°/54°/37° 43mm(1.7″) 46.5mm M72x0.75 830g F
Planar T*
1.4/50 ZF
50mm f/1.4–f/16 7/6 351mm–∞ 45°/38°/26° 43mm(1.7") 46.5mm M58x0.75 330g F
Planar T*
1.4/85 ZF.2
85mm f/1.4–f/16 6/5 883mm–∞ 29°/24°/16° 43mm(1.7″) 46.5mm M72x0.75 600g F
Apo-Sonnar T*
2/135 ZF.2
135mm f/2.0–f/22 11/8 620mm–∞ 18.7°/15.6°/10.5 43mm(1.7″) 46.5mm M77x0.75 920g F

光圈环及调焦环不带紧固件 (EF 接口)

型号 焦距 光圈 镜片
(片/组)
工作距离 视场角
D/H/V
像圈直径 法兰距 滤镜规格 重量 接口
Distagon T*
2/25 ZE
25mm f/2.0–f/22 11/10 130mm–∞ 81°/71°/21° 43mm(1.7") 44mm M67x0.75 570g EF
Distagon T*
2/28 ZE
28mm f/2.0–f/22 10/8 120mm–∞ 74°/65°/45° 43mm(1.7″) 44mm M58x0.75 500g EF
Distagon T*
1.4/35 ZE
35mm f/1.4–f/16 11/9 150mm–∞ 63°/54°/37° 43mm(1.7″) 44mm M72x0.75 830g EF
Planar T*
1.4/50 ZE
50mm f/1.4–f/16 7/6 351mm–∞ 45°/38°/26° 43mm(1.7") 44mm M58x0.75 330g EF
Planar T*
1.4/85 ZE
85mm f/1.4–f/16 6/5 883mm–∞ 29°/24°/16° 43mm(1.7″) 44mm M72x0.75 600g EF
Apo-Sonnar T*
2/135 ZE
135mm f/2.0–f/22 11/8 620mm–∞ 18.7°/15.6°/10.5 43mm(1.7″) 44mm M77x0.75 920g EF

Distagon T*2.8/15 ZF.2-I(加紧固件F接口)
Distagon T*2.8/15 Z-M42-I(加紧固件M42接口)
Distagon T*2.8/15 ZF.2(不加紧固件F接口)

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

焦距

15mm

 

光圈

f/2.8–f/22

 

镜片(片/组)

15/12

 

工作距离

90mm–∞

 

视场角(D/H/V)

110°/100°/76°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(M42接口)

45.5mm

 

滤镜规格

M95x1.0

 

重量

730g

 

接口

F/M42

 

Distagon T*3.5/18 ZF.2-I(加紧固件F接口)
Distagon T*3.5/18 Z-M42-I(加紧固件M42接口)
Distagon T*3.5/18 ZF.2(不加紧固件F接口)

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

焦距

18mm

 

光圈

f/3.5–f/22

 

镜片(片/组)

13/11

 

工作距离

190mm–∞

 

视场角(D/H/V)

99°/90°/67°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(M42接口)

45.5mm

 

滤镜规格

M82x0.75

 

重量

470g

 

接口

F/M42

 

Distagon T*2.8/25 ZF.2-I(加紧固件F接口)
Distagon T*2.8/25 Z-M42-I(加紧固件M42接口)
Distagon T*2.8/25 ZF.2(不加紧固件F接口)

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

焦距

25mm

 

光圈

f/2.8–f/22

 

镜片(片/组)

10/8

 

工作距离

60mm–∞

 

视场角(D/H/V)

80°/70°/50°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(M42接口)

45.5mm

 

滤镜规格

M58x0.75

 

重量

460g

 

接口

F/M42

 

Distagon T*2/25 ZF.2-I(加紧固件F接口)
Distagon T*2/25 Z-M42-I(加紧固件M42接口)
Distagon T*2/25 ZF.2(不加紧固件F接口)
Distagon T*2/25 ZE(不加紧固件EF接口)

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

焦距

25mm

 

光圈

f/2.0–f/22

 

镜片(片/组)

11/10

 

工作距离

130mm–∞

 

视场角(D/H/V)

81°/71°/21

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(M42接口)

45.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M67x0.75

 

重量

570g

 

接口

F/M42/EF

 

Distagon T*2/28 ZF.2-I(加紧固件F接口)
Distagon T*2/28 Z-M42-I(加紧固件M42接口)
Distagon T*2/28 ZF.2(不加紧固件F接口)
Distagon T*2/28 ZE(不加紧固件EF接口)

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

焦距

28mm

 

光圈

f/2.0–f/22

 

镜片(片/组)

10/8

 

工作距离

120mm–∞

 

视场角(D/H/V)

74°/65°/45°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(M42接口)

45.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M58x0.75

 

重量

500g

 

接口

F/M42/EF

 

Distagon T*2/35 ZF.2-I(加紧固件F接口)
Distagon T*2/35 Z-M42-I(加紧固件M42接口)
Distagon T*2/35 ZF.2(不加紧固件F接口)

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

焦距

35mm

 

光圈

f/2.0–f/22

 

镜片(片/组)

9/7

 

工作距离

180mm–∞

 

视场角(D/H/V)

62°/53°/37°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(M42接口)

45.5mm

 

滤镜规格

M58x0.75

 

重量

530g

 

接口

F/M42

 

Distagon T*1.4/35 ZF.2-I(加紧固件F接口)
Distagon T*1.4/35 Z-M42-I(加紧固件M42接口)
Distagon T*1.4/35 ZF.2(不加紧固件F接口)
Distagon T*1.4/35 ZE(不加紧固件EF接口)

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

焦距

35mm

 

光圈

f/1.4–f/16

 

镜片(片/组)

11/9

 

工作距离

150mm–∞

 

视场角(D/H/V)

63°/54°/37°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(M42接口)

45.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M72x0.75

 

重量

830g

 

接口

F/M42/EF

 

Planar T*1.4/50 ZF.2-I(加紧固件F接口)
Planar T*1.4/50 Z-M42-I(加紧固件M42接口)
Planar T*1.4/50 ZF.2(不加紧固件F接口)
Planar T*1.4/50 ZE(不加紧固件EF接口)

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

焦距

50mm

 

光圈

f/1.4–f/16

 

镜片(片/组)

7/6

 

工作距离

351mm–∞

 

视场角(D/H/V)

45°/38°/26°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(M42接口)

45.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M58x0.75

 

重量

330g

 

接口

F/M42/EF

 

Planar T*1.4/85 ZF.2-I(加紧固件F接口)
Planar T*1.4/85 Z-M42-I(加紧固件M42接口)
Planar T*1.4/85 ZF.2(不加紧固件F接口)
Planar T*1.4/85 ZE(不加紧固件EF接口)

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

焦距

85mm

 

光圈

f/1.4–f/16

 

镜片(片/组)

6/5

 

工作距离

883mm–∞

 

视场角(D/H/V)

29°/24°/16°

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(M42接口)

45.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M72x0.75

 

重量

600g

 

接口

F/M42/EF

 

Apo-Sonnar T*2/135 ZF.2-I(加紧固件F接口)
Apo-Sonnar T*2/135 Z-M42-I(加紧固件M42接口)
Apo-Sonnar T*2/135 ZF.2(不加紧固件F接口)
Apo-Sonnar T*2/135 ZE(不加紧固件EF接口)

卡尔蔡司 Classic_Distagon 系列

焦距

135mm

 

光圈

f/2.0–f/22

 

镜片(片/组)

11/8

 

工作距离

620mm–∞

 

视场角(D/H/V)

18.7°/15.6°/10.5

 

像圈直径

43mm(1.7")

 

法兰距(F接口)

46.5mm

 

法兰距(M42接口)

45.5mm

 

法兰距(EF接口)

44mm

 

滤镜规格

M77x0.75

 

重量

920g

 

接口

F/M42/EF

 


现在致电 021-52890801 OR 查看更多联系方式 →

Go To Top 回顶部